چشم انداز، ماموریت و ارزشها

چشم انداز: vision
چشم انداز ما نقشه ی راهی برای شناسایی تمام توانایی های بالقوه ماست. که در این راستا به توسعه همه جانبه همکاری با شرکت های معتبر جهانی، پشتیبانی مالی و تجهیزاتی کلیه پروژه ها و مشتریان در سرتاسر ایران میپردازیم تا با حضوری چند جانبه در عرصه بین المللی و داخلی و جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در ارتقاء سطح کیفی مدیریت تامین کالا ، مواد و خدمات گامی موثر به سوی توسعه ای پایدار برداریم.

ماموریت: Mission
ماموریت ما همکاری با شرکت های معتبر جهانی به منظور کمک و پشتیبانی از کارفرمایان ومشتریانمان درهر شرایط، بویژه موقعیت های بحرانی و چالش بر انگیز است. بعلاوه ما معتقدیم فراهم نمودن محصولات و خدمات، بدون در نظر گرفتن کیفیت، کافی نیست بنابراین ما از اینکه کسب و کارمان از تکامل پویا و برنامه ریزی شده به سوی اثربخشی و کارایی پیشروی کند اطمینان حاصل کرده و برای بهبود مستمر کوشش می‌کنیم.

ارزشها: Values
کمک به پیشرفت و توسعه پایدار کشور عزیزمان ، ایران ، مشتری مداری، رعایت کرامت انسانی، مشارکت و همدلی با مشتریان وشرکت های همکار، ارتباط موثر با شرکای خارجی، رضایت ذینفعان، مسئولیت پذیری، دسترسی سریع و آسان و عرضه در کوتاه ترین زمان ارزشهای سازمانی ما را تشکیل می‌دهند.