مشارکت و تامین مالی

  • با ارائه خدمات Finance و سرمایه‌گذاری و معرفی سرمایه گذار و Financier
  • پیشنهاد سرمایه گذار خارجی
  • خدمات اخذ نمایندگی‌های خارجی
  • ارائه خدمات جذب شریک و همکار خارجی جهت شرکت های علاقمند